Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Przyszłości” zapraszają w najbliższy czwartek 27 czerwca 2019 roku na godzinę 9:45 do Marszewa (powiat pleszewski) na konferencję pt.: Aktywni lokalnie – partnerstwo i współpraca realizowaną w ramach operacji pn.: Aktywni lokalnie Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, domowników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, osoby zainteresowane wspieraniem aktywizacji i współpracy mieszkańców na terenach obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego oraz tematyką żywności wysokiej jakości i jej sprzedażą.

Podczas konferencji zaprezentowane będą następujące tematy:

  1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
  2. Małe przetwórstwo lokalne, jako forma aktywizacji mieszkańców
  3. Wieś – miejsce do życia i wypoczynku
  4. Sieci współpracy na obszarach wiejskich
  5. Podmioty ekonomii społecznej na obszarach wiejskich
  6. Inteligentna specjalizacja wsi oparta o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
  7. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich
  8. Przykłady dobrych praktyk

Konferencja odbędzie się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie, Marszew 25.

Celem operacji pn. „Aktywni lokalnie” jest ułatwienie budowania partnerstwa i współpracy pomiędzy podmiotami inicjującymi działania na rzecz społeczności lokalnej. Operacja ma również na celu przekazanie i wymianę wiedzy i informacji w zakresie partnerstwa i nawiązywania współpracy prowadzącej do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Efektem tego jest promocja jakości życia na wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, którego fundamentem jest obszar małego przetwórstwa lokalnego, a produktem finalnym żywność wysokiej jakości. Efektem jest również wzrost aktywności mieszkańców w podejmowaniu działań mających na celu rozwój lokalnej społeczności poprzez tworzenie współpracy oraz powstawanie nowych partnerstw i sieci współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz lokalnej społeczności, a także większa aktywność poszczególnych podmiotów oparta na dialogu i współpracy, wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz szersze perspektywy do rozwoju zawodowego, jak również poprawa warunków życia i ograniczania ubóstwa. Operacja w ciągu roku przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, jak również do wspierania włączenia społecznego, a tym samym rozwoju gospodarczego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu, tel. 61 8630418.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.