Małe projekty 2014

MAŁE PROJEKTY 2014 DOKUMENTACJA  KONKURSOWA 1. Ogłoszenie o naborze 2. Wniosek o przyznanie pomocy - NOWY 3. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - NOWA 4. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji 5. Załącznik nr 1 – Opis projektu 6. Z...

Małe projekty 2013

DOKUMENTACJA  KONKURSOWA   1. Ogłoszenie o naborze   2. Wniosek o przyznanie pomocy   3. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy   4. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji   5. Załącznik nr 1 – Opis projektu   6. Załącznik nr 2 – Oświadcze...

Małe projekty 2012

DOKUMENTACJA  KONKURSOWA Ogłoszenie o naborze Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Wykaz niezbędnych dokumentów Załącznik nr 1 – Opis projektu Zał...

Małe projekty 2010

DOKUMENTY Ogłoszenie o naborze Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja wypełniania wniosku Wniosek o finansowanie wyprzedzające Instrukcja - wyprzedzające finansowanie Kryteria wyboru operacji Wykaz niezbędnych dokumentów z...

Małe projekty 2009

DOKUMENTY Ogłoszenie o naborze Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja wypełniania wniosku Kryteria wyboru operacji Rozporządzenie Oświadczenie 1 Oświadczenie 2   BENEFICJENCI Z wnioskiem o dotację mogą wystąp...