Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi 2013

DOKUMENTACJA  KONKURSOWA   1. Ogłoszenie o naborze   2. Wniosek o przyznanie pomocy   3. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy   4. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji   5. Załącznik nr 1 – Opis projektu   6. Załącznik nr 2 – Oświadcze...

Odnowa i rozwój wsi 2012

DOKUMENTY Ogłoszenie o naborze Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Wykaz niezbędnych dokumentów Załącznik nr 1 - Opis projektu Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie k...

Odnowa i rozwój wsi 2010

DOKUMENTY Ogłoszenie o naborze Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja wypełniania wniosku Kryteria wyboru operacji Wykaz niezbędnych dokumentów załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3   BENEFICJENCI Z wnios...

Odnowa i rozwój wsi 2009

 DOKUMENTY Ogłoszenie o naborze Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja wypełniania wniosku Kryteria wyboru operacji Rozporządzenie Oświadczenie 1 Oświadczenie 2   BENEFICJENCI Z wnioskiem o dotację mogą wystąpi...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.