Różnicowanie 2013

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 2013 WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI  W RAMACH DZIAŁAŃ „MAŁE PROJEKTY”,  „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” ORAZ „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKR...

Różnicowanie 2012

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 2012 DOKUMENTACJA KONKURSOWA Ogłoszenie o naborze – pobierz Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażani...