Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2014

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2014 WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI   KTÓRZY SKŁADAJĄ WNIOSKI ZA POŚREDNICTWEM LGD SWDP Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” informuje iż na posiedzeniu Za...

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 2013

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 2013 WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI  W RAMACH DZIAŁAŃ „MAŁE PROJEKTY”,  „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” ORAZ „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPR...