Realizowane projekty

LEADER PROW 2007-2013

Oś IV Leader 2007 – 2013   Leader jest podejściem przekrojowym i partnerskim, umożliwiającym realizowanie i osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem osi czwartej jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie k...

PO KL 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki     W okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”  realizuje projekt pod nazwą „Przeskocz mur – aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych ko...

PO KL 7.3

    „Zielone światło – aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pleszewskim” Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w okresie od 10.01.2011r. do 31.05.2011r. realizuje projekt pod nazwą „Zi...