Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe 19-22F2015

15.06.2015r. Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę wykonania promocyjnych zestawów długopisów w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER....

Zapytanie ofertowe 15-18F2015

15.06.2015r . Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę wykonania kubka promocyjnego w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,nabywanie umiejętności                         i aktywizacja” w ramach PROW na lata 2007-2013, o...

Zapytanie ofertowe 14/F/2015

15.06.2015r. Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących opracowania merytorycznego, graficznego oraz wydruku kolorowanki promocyjnej poświęconej obszarowi LGD SWDP w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Zapytanie ofertowe 11 12 13/F/2015

15.06.2015r . Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących wydruku  3000 egzemplarzy albumu – folderu promocyjnego obiektów zabytkowych, miejsc aktywnej rekreacji, krajobrazów oraz imprez cyklicznych - obszaru LGD SWDP wraz z dostawą w ramach ...

Zapytanie ofertowe 10/F/2015

15.06.2015r. Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę  wykonania toreb materiałowych polipropylenowych w ilości 100 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkc...

Zapytanie ofertowe 9/F/2015

15.06.2015r. Zapraszamy do skladania ofert cenowych na wykonanie 450 szt. pendrivów promocyjnych w formie karty wraz z dostawą w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 Leader,  działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej...

Zapytanie ofertowe 8/F/2015

15.06.2015r . Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę  wykonania zestawu piśmienniczego (długopis + ołówek + etui)  w ilości 400 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, dzi...

Zapytanie ofertowe 7/F/2015

15.06.2015r. Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę wykonania filiżanek promocyjnych wraz z podstawkiem (każda filiżanka pakowana w indywidualne opakowanie z okienkiem w kolorze białym) w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dzi...

Zapytanie ofertowe 6/F/2015

15.06.2015r . Zapraszamydo składania ofert cenowych dotyczą dotyczących zakupu 3 szt. pucharów o wymiarach 50cm, 47cm, 45cm (komplet) z grawerem wraz z dostawą jako nagrody za I, II  i III miejsce w Turnieju Wsi  w dniu  28.06.2015r. realizowanego w ramac...

Zapytanie ofertowe 5F2015

12.06.2015r . Zapraszamy do skladania ofert cenowych dotyczących zakupu 14 szt. elektrycznych płyt/kuchenek indukcyjnych dwupalnikowych wraz z dostawą jako nagrody w Turnieju Wsi  w dniu  28.06.2015r. realizowanego w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalne...

Zapytanie ofertowe 4F2015

12.06.2015r. Zapraszamy do skladania ofert cenowych dotyczących opracowania, wydruku i dostawy 100 szt. plakatów informujących o realizacji zadania pn. „Turniej  Wsi”, „Rajd Rowerowy" realizowanego w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Gru...

Zapytanie ofertowe 3F2015

12.06.2015r. Zapraszamy do składania ofert dotyczących zorganizowania wyżywienia wraz z dowozem dla 600 osób podczas Turnieju Wsi realizowanego w ramach działania Oś 4 Leader programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzialania 431 „Funkc...

Zapytanie ofertowe 2F2015

15.04.2015r. Zapraszamy do skladania ofert cenowych dotyczących wydruku 9000 egzemplarzy folderu promocyjnego dotyczącego obiektów muzealnych obszaru LGD SWDP w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,...

Zapytanie ofertowe 1F2015

24.02.2015r. Zapraszamy do skladania ofert cenowych dotyczących opracowania merytorycznego oraz graficznego folderu promocyjnego dotyczącego obiektów muzealnych obszaru LGD SWDP w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ...

Zapytanie ofertowe 31F2014

17.12.2014r . Zapraszamy do skladania ofert cenowych oferty na wykonanie 100 szt. pendrivów promocyjnych w formie karty wraz z dostawą w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 Leader,  działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej...

Zapytanie ofertowe 30F2014

17.12.2014r . Zapraszamy so skladania ofert cenowych na usługę  wykonania zestawu piśmienniczego (długopis + ołówek + etui)  w ilości 150 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, dz...

Zapytanie ofertowe 29F2014

17.12.2014r . Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę wykonania koszulek promocyjnych na krotki rękaw w ilości 200 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funk...

Zapytanie ofertowe 28F2014

17.12.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę wykonania kubków/filiżanek promocyjnych wraz z podstawkiem w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach PROW na lata 2007...

Zapytanie ofertowe 27F2014

12.12.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zakupu art. spożywczych do przygotowania 3 przerw kawowych dla 11 osobowej grupy podczas przeprowadzenia dwóch warsztatów ręcznego wykonywania biżuterii w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej ...

Zapytanie ofertowe 26/F/2014

12.12.2014r .   Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zakupu art. spożywczych do przygotowania 6 przerw kawowych dla 22 osobowej grupy podczas przeprowadzenia warsztatów rękodzieła i robótek ręcznych  w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Gru...

Zapytanie 25F2014

11.12.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących opracowania i wydruku folderu w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywani...

Zapytanie ofertowe 24F2014

10.12.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę cateringową dla 35 uczestników spotkania informacyjnego pn: „Dobre praktyki PROW 2007-13, Oś 4 Leader”, w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ...

Zapytanie ofertowe 23F2014

10.12.2014r. Zapraszamy do skladania ofert cenowych na usługę transportową autobusem dla 30 uczestników wyjazdu pn: „Dobre praktyki PROW 2007-13, Oś 4 Leader”, przejazd ok. 130 km po terenie powiatu pleszewskiego w ramach realizacji osi 4 Leader P...

Zapytanie ofertowe 22F2014

05.12.2014r. Zapraszamy do składania ofert  cenowych na usługę przeprowadzenia warsztatów rękodzieła i robótek ręcznych w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy...

Zapytanie ofertowe 21F2014

05.12.2014r. Zapraszamy do składania oferty cenowej na zakup garnków ze stali nierdzewnej  w ramach zakupu nagród na „Festiwal Smaku- potrawy z drobiu  podane z kaszą” wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich n...

Zapytanie oferty 20F2014

05.12.2014r. Zapraszamy do składania ofert na usługę wykonania 100 szt. plakatów informujących o realizacji zadania „Festiwal smaków – potrawy z drobiu podane z kaszą” organizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w maju 2015 r. Zap...

Zapytanie ofertowe 19F2014

05.12.2014r . Zapraszamy do składania ofert na wynajem namiotu o wymiarach 30x40m z kompletem ścian bocznych na imprezę promocyjną Festiwal smaków – „Potrawy  z drobiu podane z kaszą”  organizowaną przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w ma...

Zapytanie ofertowe 18F2014

05.12.2014r . Zapraszamy do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi wystąpienia w roli animatora dziecięcego w tzw. „kąciku malucha” na imprezie promocyjnej Festiwal smaków – „Potrawy z drobiu podane z kaszą” organizowanej przez LGD Stowarzy...

Zapytanie ofertowe 17F2014

02.12.2014r . Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” (powiat pleszewski) 24 zajęć z aerobiku dla kobiet z terenu powiatu pleszewskiego  w ramach promocji zdrowego i a...

Zapytanie ofertowe 16F2014

25.11.2014r . Zapraszamy do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi przeprowadzenia warsztatów ręcznego wykonywania biżuterii dla 10 osób w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja o...

Zapytanie ofertowe 8/2014

24.11.2014r . Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wyżywienia wraz z dowozem dla 20 osobowej grupy podczas spotkania organizacyjno – konsultacyjnego realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakres...

Zapytanie ofertowe 15F2014

19.11.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania 100 szt. kartek świątecznych - bożonarodzeniowych wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej gr...

Zapytanie ofertowe ewaluacji końcowej LGD

17.11.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty na wykonanie ewaluacji końcowej Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, działającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

Zapytanie ofertowe 24.10.2014

24.10.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów rękodzieła i robótek ręcznych dla mieszkańców obszaru LGD SWDP w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjon...

Zapytanie kalendarze 2015

29.09.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania 500szt. kalendarzy listkowych na rok 2015 w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach PROW na lata 2007-2013, oś IV LEAD...

Zapytanie ofertowe 7 PW

22.09.2014r. Zapytanie  ofertowe dotyczące usługi wykonania 3000 szt. kart dla projektu współpracy pn. „Włóczykije Pojezierza”. Zapytanie ofertowe. Wzór oferty. Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe Trzy do Zera

02.09.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zakupu pucharów o wysokości 48, 44 i 41cm na   Turniej piłki siatkowej im Dariusza Pańczaka organizowany w dniu 19.09.2014r. w miejscowości Czermin   w ramach realizacji projektu: „Organiz...

zapytanie2- 07.08.2014

07.08.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu osób na zawody Nordic Walking organizowane w ramach realizacji przez LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” projektu współpracy pn. „Włóczykija Pojezierza”. Zapytanie ofertowe Wzór oferty ...

zapytanie 07.08.2014

07.08.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzania na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” (powiat pleszewski) 6 marszów Nordic Walking w ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia. Zapytanie ofertowe. ...

Zapytanie ofertowe 52014WP

23.07.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wyżywienia wraz z dowozem dla 20 osobowej grupy podczas spotkania organizacyjno – konsultacyjnego realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegają...

Zapytanie ofertowe - smycze

21.07.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę wykonania smyczy promocyjnych z końcówką na klucz i telefon komórkowy w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach PROW na...

Zapytanie ofertowe Trzy do Zera 6/2014

23.06.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na organizację dwóch spływów kajakowych na rzece Prośnie na odcinku Nowa Wieś (Gmina Gizałki) do przystani w Pogorzelicy (Gmina Żerków) w ramach realizacji projektu: „Organizacja wydarzeń sp...

zap ofer 4PW2014

09.06.2014r. Zapraszamy do składania oferty na usługę wykonania 54 zestawów składających się z pamiątkowych pieczątek wraz z poduszkami i tuszem w kolorze zielonym w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na...

zapytanie 9F2014

05.06.2014r.          Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zakupu 40 szt. pater ze stali nierdzewnej wraz z dostawą jako nagrody w konkursie na najlepszą potrawę  z pomidora przeprowadzoną podczas Festiwalu smaków – „Potrawy z pomidora” realizo...

zap ofer 8 f 2014

02.06.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zakupu 6 szt. elektrycznych płyt/kuchenek indukcyjnych dwupalnikowych wraz z dostawą jako nagrody w konkursie na najlepszą potrawę z pomidora przeprowadzoną podczas Festiwalu smaków – „Potr...

zapytanie ofertowe 7f2014

29.05.2014r.          Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących opracowania, wydruku i dostawy 100 szt. plakatów informujących o realizacji zadania pn. Festiwal smaków – „Potrawy z pomidora” realizowanego w ramach działania 413 „Funkcjonowanie ...

zapytanie ofertowe 6 2014

22.05.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zakupu art. spożywczych do przygotowania  3 przerw kawowych dla 12 osobowej grupy podczas przeprowadzenia warsztatów ręcznego wykonywania biżuterii w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej G...

zapytanie ofertowe bizuteria

22.05.2014r. Zapraszamy do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi przeprowadzenia warsztatów ręcznego wykonywania biżuterii dla 10 osób w ramach działania 413 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja o...

zapytanie 3 PW

21.05.2014r. Zapraszamy do składania oferty na usługę wykonania 52 zestawów składających się z pamiątkowych pieczątek wraz z poduszkami i tuszem w kolorze zielonym w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na...

Zapytanie 4f2014

16.05.2014r. Zapraszamy do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi wystąpienia w roli animatora dziecięcego w tzw. „kąciku malucha” na imprezie promocyjnej Festiwal smaków – „Potrawy                 z pomidora” organizowanej przez LGD Stowarz...

Zapytanie turniej wsi

15.05.2014r.     Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zakupu artykułów spożywczych w celu wyżywienia podczas Turnieju wsi organizowanego w dniu 01.06.2014r. w miejscowości Strzydzew  w ramach realizacji projektu: „Organizacja wydarzeń  s...

zap ofer trzoda chlewna

12.05.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zakupu  2 szt. trzody chlewnej o wadze ok 50-60kg  w celu sporządzenia faszerowanych  tuczników wieprzowych  w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 -lecia miejscowości i 90 - lec...

zapuyanie orkiestra deta

12.05.2014r.          Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących oprawy muzycznej uroczystości przez orkiestrę dętą  w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 -lecia miejscowości  i 90 - lecia OSP  w miejscowości Wieczyn” realizowanego...

zapytanie ofertowe NW TRZY DO ZERA

12.05.2014r. Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących przeprowadzenia treningów  z Nordic Walking w ramach realizacji projektu: „Organizacja wydarzeń  sportowych  i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości” realizowanego przez Stowarzys...

koniewicz kruk zapytania

22.04.2014r. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci NASZ DOM zaprasza do skladania ofert cenowych dotyczących budowy skateparku na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Kuźni, 63-313 Chocz  w zakresie dostarczenia urządzeń jezdnych rekreacyjnych. Zapytani...

Stow inic spol mieszkancow dobrzyca

15.04.2014r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca zaprasza do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na  zorganizowaniu pokazu fontann  w ramach  projektu „Obchody odzyskania Praw Miejskich przez Dobrzyc...

Zapytanie ofertowe 2/2014

02.04.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wyżywienia wraz z dowozem dla 20 osobowej grupy podczas spotkania organizacyjno – konsultacyjnego realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegając...

ZO KONIEWICZ KRUK

02.04.2014r. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci NASZ DOM zaprasza do skladania ofert cenowych dotyczacych  budowy skateparku na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Kuźni, 63-313 Chocz      w zakresie utwardzenia wyznaczonego terenu kostką brukową. ...

zapytania ofertowe OSP WIECZYN

25.03.2014r.   Ochotnicza Straż  Pożarną w Wieczynie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących opracowania i wydruku folderu  w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 - lecia miejscowości i 90 - lecia OSP  w miejscowości Wieczyn”   ...

zapytanie 3f 2014

25.03.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na organizację dwóch spływów kajakowych na rzece Prośnie na odcinku Bogusław most do przystani w Łęgu w celu realizacji zadania - Promocja aktywnego stylu życia poprzez organizac...

zapytanie ofertowe 2 F 2014

05.02.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na usługę przeprowadzania zajęć psychoruchowych na basenie dla grupy 20 dzieci w wieku 4 miesięcy do 6 lat z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przysz...

zapytanie ofertowe 1 F 2014

04.02.2014r .     Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na sprzedaż aparatu fotograficznego marki Sony Cyber-Shot DSC-HX50 srebrny lub czarny wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la...

Szkolenia i warsztaty z techniki gry w piłkę nożną

                 Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” ogłasza, że rozpoczyna realizacje projektu pn: „Organizacja wydarzeń  sportowych i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości”  - Szkolenia i warsztaty  z techniki  gry w piłkę nożną”   realizowanego przez Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”

Trzy do Zera 2014

10.01.2014r. Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” ogłasza, że rozpoczyna realizacje projektu pn: „Organizacja wydarzeń  sportowych i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości”  - zajęcia z aerobicu realizowanego przez Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”

zapytnie 1 2014

09.01.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wyżywienia wraz z dowozem dla 20 osobowej grupy podczas spotkania organizacyjno – konsultacyjnego realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegają...

zapytanie ofertowe 37

12.12.2013r. Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty na usługę wynajmu sali szkoleniowej wraz  z cateringiem na szkolenie nt. " Wdrożenie zaleceń pokontrolnych UMWW w LGD Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości - Zmiany zapisów w dokument...

zapytanie 36

12.12.2013r. Zapytanie ofertowe dotyczace usługi przeprowadzenia 1-dnowego szkolenia nt. " Wdrożenie zaleceń pokontrolnych UMWW w LGD Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości - Zmiany zapisów w dokumentacji: Lokalna Strategia Rozwoju, procedury wyboru...

Zapytanie ofertowe 35

09.12.2013r. Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na sprzedaż aparatu fotograficznego marki Sony Cyber-Shot DSC-HX50 srebrny lub czarny wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat...

zapytanie 34

04.12.2013r. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania koszulek promocyjnych na krotki rękaw w ilości 100 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej g...

zAPYTANIE 33

03.12.2013r. 21.05.2014r. Zapytanie ofertowe dotyczace usługę zaprojektowania, wykonania  i dostawy banera promocyjnego  dla LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Zapytanie ofertowe. Wzór oferty. Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty. N...

Zapytanie 32

03.12.2013r. Zapytanie ofertowe dotyczace usługi wystąpienia w roli animatora dziecięcego w tzw. „kąciku malucha” na imprezie promocyjnej Festiwal smaków – „Potrawy z pomidora” organizowanej przez LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w dni...

Zapytanie 31

03.12.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania ulotek promocyjnych w formacie A5 w ilości 1000 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej gr...

Zapytanie 30

03.12.2013r. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi  wykonania zestawu piśmienniczego (długopis + ołówek + etui)  w ilości 100 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 ...

Zapytanie 29

03.12.2013r. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania balonów promocyjnych  z patyczkami i zatyczkami w ilości 500 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkc...

Zapytanie 28

03.12.2013r.   Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania analizy dokumentów Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz  przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia dla Pracowników biura oraz Czło...

zapytanie ofertowe 27

25.11.2013r.  Zapytanie ofertowe dotyczące usługi  wykonania toreb materiałowych polipropylenowych w ilości 500 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grup...

zapytanie ofertowe 26

06.11.2013r. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania toreb materiałowych polipropylenowych w ilości 500 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej g...

zapytanie ofertowe 25

04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów rękodzieła i robótek ręcznych w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działan...

zapytanie ofertowe 24

28.10.2013r. Zapytanie ofertowe  na usługę wykonania 100 szt. kartek świątecznych - bożonarodzeniowych wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej gru...

zapytanie ofertowe 23

28.10.2013r. Zapytanie ofertowe na usługę wykonania 100szt. kalendarzy ściennych trójdzielnych na rok 2014 wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej g...

zapytanie 22

04.10.2013r. Zapytanie ofertowe na usługę zebrania i wykonania dokumentacji na trasach turystycznych wraz z opisem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych okolic, przez które przebiegają ścieżki turystyczne dla 6 gmin obszaru Lokalnej Grupy D...

Zapytania ofertowe GCK Dobrzyca - mały projekt

24.09.2013r Zapytania ofertowe GCK Dobrzyca - mały projekt zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 zapytanie 8 zapytanie 9 zapytanie 10

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci 2013

05.09.2013r. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przewozie osób w ramach  projektu „Żyj zdrowo na sportowo” realizowanego w ramach „małych projektów” objętych PROW na lata 2007-2013 zapytanie wzór oferty ...

Zapytanie ofertowe na opiekę nad dziećmi 2013

05.09.2013r. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na opiece nad dziećmi podczas wyjazdów na basen realizowanych w ramach projektu „ Żyj zdrowo na sportowo” realizowanego w ramach „małych projektów” objętych PROW na lata 2007-2013 zapy...

zapytanie plac zabaw wronow

03.09.2013r. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń zabawowych Placu zabaw. Plik do pobrania. Plik do pobrania - przedmiar.

zapytanie ofertowe wronow

03.09.2013r. Zapytanie ofertowe na dostawę elementów ogrodzeniowych. Plik do pobrania.  Plik do pobrania - przedmiar.

notatka21 2013

13.08.2013r. NOTATKA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  CENOWEJ NA WYNAJEM NAMIOTU O WYMIARACH 30X40M Z KOMPLETEM ŚCIAN BOCZNYCH NA IMPREZĘ PROMOCYJNĄ „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” W DNIU 1 WRZEŚNIA 2013R.

notatka 20 2013

13.08. 2013r. NOTATKA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  CENOWEJ NA WYKONANIE USŁUGI KONFERANSJERSKIEJ PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” W DNIU 1 WRZEŚNIA 2013R.

notatka 19 2013

13.08.2013r. NOTATKA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  CENOWEJ NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA  UDZIELANIU INSTRUKTARZU W ZAKRESIE NORDING WALKING PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ PN. „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ LGD STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” DNIA 1 WRZEŚNIA 2013R.

notatka 18 2013

 13.08. 2013r. NOTATKA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  CENOWEJ NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZANIU BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH TJ. BADANIE POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO ORAZ POMIARU CUKRU WE KRWI PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ PN. „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ LGD STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” DNIA 1 WRZEŚNIA 2013R.

notatka 17 2013

13.08. 2013r.       NOTATKA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  CENOWEJ NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU PORAD W ZAKRESIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ PN. „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ LGD STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” DNIA 1 WRZEŚNIA 2013R.  

notatka oferta 16

 13.08. 2013r. NOTATKA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  CENOWEJ NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA INFORMOWANIU  O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z EKSPERYMENTOWANIA ZE ŚRODKAMI ODURZAJĄCYMI PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ PN. „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ LGD STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” DNIA 1 WRZEŚNIA 2013R.

Wypór oferty 02.08.2013

02.08.2013r. NOTATKA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE 200szt. PLAKATÓW INFORMUJĄCYCH O REALIZACJI ZADANIA „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” W DNIU 1 WRZEŚNIA 2013r

Zapytanie ofertowe 21/2013

01.08.2013r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA NA WYNAJEM NAMIOTU O WYMIARACH 30X40M Z KOMPLETEM ŚCIAN BOCZNYCH NA IMPREZĘ PROMOCYJNĄ „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA P...

Zapytanie ofertowe 20/2013

01.08.2013r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA USŁUGĘ KONFERANSJERSKĄ PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” W DNIU 1 WRZEŚNIA 2013 ...

Zapytanie ofertowe 19/2013

01.08.2013r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA  UDZIELANIU INSTRUKTARZU W ZAKRESIE NORDIC WALKING PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ PN. „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ LGD STO...

Zapytanie ofertowe 18/2013

01.08.2013r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA  PRZEPROWADZANIU BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH TJ. BADANIE POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO ORAZ POMIARU CUKRU WE KRWI PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ PN. „FESTIWAL SMAKÓW ...

Zapytanie ofertowe 17/2013

01.08.2013r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU PORAD W ZAKRESIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ PN. „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ LGD STOW...

Zapytanie ofertowe 16/2013

01.08.2013r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA INFORMOWANIU O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z EKSPERYMENTOWANIA ZE ŚRODKAMI ODURZAJĄCYMI PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ PN. „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻY...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.