Stow inic spol mieszkancow dobrzyca

15.04.2014r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca zaprasza do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na  zorganizowaniu pokazu fontann  w ramach  projektu „Obchody odzyskania Praw Miejskich przez Dobrzycę” realizowanego w ramach „małych projektów” objętych PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER.

Zapytanie ofertowe.

Wzór oferty.

 Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

15.04.2014r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca zaprasza do składania ofert  na zakup naczyń jednorazowych do zupy grochowej oraz bigosu  w ramach  projektu „Obchody Odzyskania Praw Miejskich przez Dobrzycę” realizowanego w ramach „małych projektów” objętych PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER.

Zapytanie ofertowe.

Wzór oferty.

Notatka z wyboru najorzystniejszej oferty.

 15.04.2014r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca zaprasza do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi wystąpienia w roli animatora dziecięcego w ramach  projektu „Obchody Odzyskania Praw Miejskich przez Dobrzycę” realizowanego  w ramach „małych projektów” objętych PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER.

Zapytanie ofertowe.

Wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 15.04.2014r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca zaprasza do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi na wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem w ramach  projektu „Odzyskanie Praw Miejskich przez Dobrzycę” realizowanego w ramach „małych projektów” objętych PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER.

Zapytanie ofert owe.

Wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

15.04.2014r. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca zaprasza do składania ofert  na zakup produktów niezbędnych do przygotowania zupy grochowej oraz bigosu  w ramach  projektu „Obchody Odzyskania Praw Miejskich przez Dobrzycę” realizowanego w ramach „małych projektów” objętych PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER.

Zapytanie ofertowe.

Wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

15.04.2014r. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca zaprasza do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi na wynajem telebimu wraz z montażem, demontażem i obsługą techniczną w ramach  projektu „Odzyskanie Praw Miejskich przez Dobrzycę” realizowanego w ramach „małych projektów” objętych PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER

Zapytanie ofertowe.

Wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 15.04.2014r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca zaprasza do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi ochrony na imprezę realizowaną w ramach  projektu „Obchody Odzyskania Praw Miejskich przez Dobrzycę” realizowanego  w ramach „małych projektów” objętych PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADE

 Zapytanie ofertowe.

Wzór oferty.

 Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.