10.01.2014r.

Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” ogłasza, że rozpoczyna realizacje projektu pn: „Organizacja wydarzeń  sportowych i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości”  – zajęcia z aerobicu realizowanego przez Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

W tym celu proszę o odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2014 – trener aerobicu                     i nadsyłanie ofert do 16 stycznia 2014r. do godzinny 16:00

Zapraszamy również  Panie z terenu LGD Wspólnie dla Przyszłości do zgłaszania sie do uczestnictwa w zajęciach.

Rekrutacji podlegać będzie  60 pań powyżej 18 roku oraz 10 pań rezerwowych.

Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej przyjmujemy do 20 stycznia 2014 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela  Ewelina Fajka tel. 62 7416 891, pod adresem Czermin 47, 63-304 Czermin.

Zajęcia odbywać się będą w  każdy czwartek począwszy od 23 stycznia 2014 roku przez 8 tygodni.  I grupa w godz. 18.00-19.00; II grupa 19.00-20.00, na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czerminie.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa uczestników

Zapytanie ofertowe 1/2014

Oferta-wzór.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.