Wypór oferty 02.08.2013

02.08.2013r.

NOTATKA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE 200szt. PLAKATÓW INFORMUJĄCYCH O REALIZACJI ZADANIA „FESTIWAL SMAKÓW – ZDROWA ŻYWNOŚĆ, ZDROWY STYL ŻYCIA” ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” W DNIU 1 WRZEŚNIA 2013r

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 15/2013 z dnia 24 lipca 2013r. dotyczące złożenia oferty na usługę wykonania 200szt. plakatów informujących o realizacji zadania „Festiwal smaków – zdrowa żywność, zdrowy styl życia” organizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w dniu 1 września 2013r. – wpłynęło 18 ofert.

Wybrano ofertę firmy STUDIO REKLAMY promo – studio Sławomir Pszczoła, ul. 3 Maja 4, 43-450 Ustroń.

Cena oferty jest najniższa spośród złożonych ofert oraz mieści się  w limicie dostępnych środków przeznaczonych w budżecie na realizację zadania.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.