zapytania ofertowe OSP WIECZYN

25.03.2014r.

 

Ochotnicza Straż  Pożarną w Wieczynie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących opracowania i wydruku folderu  w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 – lecia miejscowości i 90 – lecia OSP  w miejscowości Wieczyn”

 

Zapytanie ofertowe + wzór oferty. 

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

25.03.2014r.

Ochotnicza Straż  Pożarną w Wieczynie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących opracowania i wydruku zaproszeń  w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 – lecia miejscowości i 90 – lecia OSP  w miejscowości Wieczyn”

Zapytanie ofertowe + wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

25.03.2014r.

Ochotnicza Straż  Pożarną w Wieczynie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących opracowania i wydruku plakatów w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 – lecia miejscowości i 90 – lecia OSP  w miejscowości Wieczyn”

Zapytanie ofertowe + wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 25.03.2014r.

Ochotnicza Straż  Pożarną w Wieczynie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących wynajmu 2 szt. toalet TOI -TOI w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 – lecia miejscowości i 90 – lecia OSP  w miejscowości Wieczyn”

Zapytanie ofertowe + wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

25.03.2014r.

Ochotnicza Straż  Pożarną w Wieczynie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących  oprawy muzycznej uroczystości przez orkiestrę dętą  w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 -lecia miejscowości i 90 – lecia OSP  w miejscowości Wieczyn”

Zapytanie ofertowe + wzór oferty.

Brak ofert.

25.03.2014r.

Ochotnicza Straż  Pożarną w Wieczynie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących wypożyczenia namiotu otwartegowraz z wyposażeniem na 200 osób wraz  z dostawą  w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 – lecia miejscowości i 90 – lecia OSP  w miejscowości Wieczyn”

Zapytanie ofertowe + wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

25.03.2014r.

Ochotnicza Straż  Pożarną w Wieczynie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących zakupu art. spożywczych wraz  z dostawą  do przygotowania grochówki  oraz placka drożdżowego z jabłkami w ramach realizacji projektu: „Organizacja 730 – lecia miejscowości i 90 – lecia OSP  w miejscowości Wieczyn”

 Zapytanie ofertowe + wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.