Zapytanie ofertowe 11 12 13/F/2015

15.06.2015r.

Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących wydruku  3000 egzemplarzy albumu – folderu promocyjnego obiektów zabytkowych, miejsc aktywnej rekreacji, krajobrazów oraz imprez cyklicznych – obszaru LGD SWDP wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  i aktywizacja”.

Zapytanie ofertowe.

Wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej.

 

15.06.2015r.

Zapraszamy do skladania ofert cenoweych dotyczących składu i opracowania graficznego albumu – folderu promocyjnego obiektów zabytkowych, miejsc aktywnej rekreacji, krajobrazów oraz imprez cyklicznych wraz z interaktywnym albumem – obszaru LGD SWDP w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Zapytanie ofertowe.

Wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowe.

15.06.2015r.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę wykonania koszulek promocyjnych na krotki rękaw w ilości 250 szt. wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  i aktywizacja”.

Zapytanie ofertowe.

Wzór oferty.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.