Kompleks sportowo-rekreacyjny w Choczu

ba0

Wnioskodawca: Gmina Chocz

Tytuł projektu: „Kompleks sportowo-rekreacyjny w Choczu- ogrodzenie obiektu”  

 

Cel projektu: Podniesienie standardu i bezpieczeństwa imprez sportowych  i rekreacyjnych na kompleksie sportowo- rekreacyjnym  w Choczu poprzez jego ogrodzenie”

Zakres operacji: W ramach operacji wykonano ogrodzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego obejmującego boisko Orlik, boisko do piłki siatkowej, plażowej, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej oraz bieżnię przy Zespole Szkół w Choczu. W obrębie kompleksu znajduje się także plac zabaw dla dzieci. Ogrodzenie długości 401m i wysokości 1,5m wykonane zostało  z paneli kratowych ze stali ocynkowanej i pokryte natryskowa powłoką poliestrową.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 30.04.2014r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 04.08.2014r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 26.09.2014r.

Wartość projektu: 54 323,10zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

cho1

cho2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007-2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.