MP Czocz modernizacja boiska 2013

ba0

Wnioskodawca: Gmina Chocz

Tytuł projektu: Modernizacja boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Chocz”

 

Cel projektu: Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz promocja zdrowego stylu życia,  poprzez modernizację boiska do piłki siatkowej plażowej w Choczu, a w konsekwencji wzrost aktywności i integracji mieszkańców oraz poprawa sprawności fizycznej i stanu zdrowia, a także wzrost atrakcyjności turystycznej.

Zakres operacji: Operacja obejmowała modernizację boiska do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 18×26 m i powierzchni 468 m2. Zakres wykonanych prac obejmuje: niwelowanie terenu, korytowanie, ułożenie warstwy odsączającej z piasku i górnej warstwy z piasku filtracyjnego kwarcowego o łącznej grubości 40 cm. Ponadto boisko zostało obramowane obrzeżem betonowym i odnowiona została zieleń wokół boiska, które zostało wyposażone w niezbędny sprzęt (siatka, stojak, słupki, odciągi, napinacze, linie do zaznaczania boiska). Operacja skierowana była głównie do mieszkańców Chocza w liczbie 1804, którzy uzyskali dzięki realizacji projektu bardzo atrakcyjne miejsce do organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych. Ponadto z boiska korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół z terenu całej gminy Chocz.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 19.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 13.12.2012r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.08.2013r.

Wartość projektu: 32.420,83zł

Kwota dofinansowania: 21.086,72zł

 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

boi1

boi2

boi3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007-2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.