Odbudowa kapliczki przydrożnej w Choczu 2014

ba0

Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Andrzeja Apostola w Choczu. 

Tytuł projektu: „Odbudowa kapliczki przydrożnej w Choczu” 

 

Cel projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Chocz.

 

Zakres operacji:

Operacja obejmowała odbudowę historycznej kapliczki przydrożnej w Choczu z figurą Chrystusa Króla. Kapliczka została zniszczona podczas II wojny światowej, natomiast figurkę uratowali mieszkańcy i po zakończeniu wojny została ustawiona przy kościele parafialnym.  Obecnie figura została odnowiona i po odbudowaniu kapliczki w oparciu o stare fotografie, wróciła na dawne miejsce. Kapliczka została odbudowana na planie trójkąta równobocznego o bokach długości 110 cm. Całkowita wysokość kapliczki zwieńczonej wieżą i trzema wieżyczkami w kątach trójkąta wynosi 650 cm, natomiast figura umieszczona jest we wnęce na wysokości 210 cm.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 12.02.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 20.06.2013r.

Wartość projektu: 21 914,82zł

Kwota dofinansowania: 16 067,70zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

pa1

pa2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.