Rewitalizacja stawu przy ulicy Łukasińskiego w Choczu

ba0

Wnioskodawca: Gmina Chocz

Tytuł projektu: „Rewitalizacja stawu przy ulicy Łukasińskiego w Choczu”  

 

Cel projektu: poprawa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej oraz wzrost integracji i aktywności mieszkańców poprzez rewitalizację stawu, który będzie miejscem przyjemnych spotkań, spacerów i wypoczynku.

Zakres operacji: W ramach operacji wykonano rewitalizację stawu o pow. 11,5arprzy ul. Łukasińskiego w Choczu. zakres robót obejmował wypompowanie wody, oczyszczenie stawu ze szlamu i zanieczyszczeń oraz naprawę brzegów i skarp poprzez darniowanie i obsiewanie trawą, a także uporządkowanie otoczenia.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 30.04.2014r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 04.08.2014r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 24.10.2014r.

Wartość projektu: 45  957,00zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ra1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007-2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.