620-lecia miejscowości Broniszewice 2014

ba0

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach 

Tytuł projektu: „Obchody 620-lecia miejscowości Broniszewice oraz wydanie monografii opisującej historie wsi.”

 

Cel projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego  

Zakres operacji: W ramach realizacji projektu zorganizowano uroczyste obchody 620 – lecia miejscowości Broniszewice oraz wydano książkę pt.: ”Broniszewice. Monografia historyczna” w ilości 700 sztuk. W związku z tym, iż w tym dniu obchodzono również Święto Plonów na scenie zaprezentowała się kapela ludowa oraz chór mieszany. Uczniowie Zespołu Szkół w Broniszewicach przygotowali natomiast inscenizację na podstawie wspomnień kronikarza i etnografa Oskara Kolberga gościa na broniszewickim weselu. Goście uczestniczący w obchodach wsi  mogli również spróbować potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Usługę nagłośnieniową wraz z oprawą muzyczna zapewnił zespół wybrany spośród odpowiedzi na zapytanie ofertowe. W związku z uroczystością wykonano również 6 pamiątkowych tablic o treści „LOKACJA BRONISZEWIC 1392”, które umieszczono przy 6 wjazdach do miejscowości Broniszewice.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 19.11.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 03.02.2014r.

Wartość projektu: 22 103,37zł

Kwota dofinansowania: 11 998,37zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

bro01

bro02

bro03

bro04

bro05

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.