85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie 2014

ba0

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie 

Tytuł projektu: Jubileusz 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie oraz  10-lecie Zespołu Sceniczno – Wokalnego ,,Ognista Drużyna” działającego przy OSP w Czerminie

Cel projektu: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, integracja i aktywizacja mieszkańców.

Zakres operacji:

Organizacja:

  • Zorganizowanie uroczystości 85-lecia OSP oraz 10-lecia Zespołu Sceniczno – Wokalnego ,,Ognista Drużyna”
  • Wykonanie materiałów promocyjnych- baneru, 1000szt folderów

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r. 

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 15.11.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 31.12.2013r. 

Wartość projektu: 7 377,50zł 

Kwota dofinansowania: 4 949,90 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

cz1

cz2

cz3

cz4

cz5

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.