ba1

Wnioskodawca:  Ochotnicza Straż Pożarna w Żbikach 2009r.

Tytuł projektu:  „Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Żbikach”

Cel projektu:

Poprawa życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  mieszkańców wsi poprzez zachowanie specyfiki obszarów wiejskich, a także wzrost atrakcyjności  obszarów wiejskich.

Wartość projektu: 24 576,8,25zł

Kwota dofinansowania: 17 203,76 zł

Zakres operacji:  

W ramach projektu obsadzono drzewami i krzewami ozdobnymi boisko sportowego oraz zagospodarowanie terenu polegające na budowaniu skalniaków za pomocą kamienia polnego i obsadzenie ich roślinami ozdobnymi.

Na ten cel zakupiono:

  • nawozu w ilości 200kg.
  • nasion trawy w ilości 100kg.
  • sadzonki iglaków, kwiatów i krzewów ozdobnych w ilości 1240 szt.

W ramach projektu  wykonano pracę własną mieszkańców wsi- świadczoną nieodpłatnie – w tym:

  • sadzenie roślinności w ilości 60godz.
  • układanie kamieni 30 godz. 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 04.11.2010r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 29.04.2011r.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

zbiki1

zbiki2

zbiki3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.