Budowa miejsca rekreacyjnego 2014

ba0

Wnioskodawca:  Stowarzyszenie na rzecz edukacji i rozwoju wsi Grab „Razem”

Tytuł projektu:  „Budowa miejsca rekreacyjnego szansą dla rozwoju rekreacji i integracji na obszarze wsi Grab”

 

 

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie w miejscowości Grab atrakcyjnego miejsca, spędzenie wolnego czasu poprzez sport, a także propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zapewnienie miejsca, do realizacji zajęć  sportowo- rekreacyjno- wypoczynkowych. Ponadto projekt przyczyni się do rozszerzenia infrastruktury rekreacyjnej na terenie LGD.

Zakres operacji: Budowa dwóch boisk do piłki nożnej i siatkowej- w tym uprawa i zasiew trawy,  zakup bramek do piłki nożnej, słupów do siatkówki, piłkochwytu i stojaka do sędziego.

Urządzenie miejsca rekreacyjnego – zakup ławek

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 13.12.2012r.

Realizacja projektu została zakończona 30.11.2013r.

Wartość projektu: 22 878,91zł 

Kwota dofinansowania: 17 978,68zł 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

gra1

gra2

gra3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.