Doposażenie zaplecza kuchennego w Ośrodku Kultury w Czerminie 2014

ba0

Wnioskodawca: Gmina Czermin 

 

Tytuł projektu: „Doposażenie zaplecza kuchennego w Ośrodku Kultury w Czerminie”

 

Cel projektu: Wzrost jakości życia mieszkańców wsi, ich integracji i aktywności poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w budynku Ośrodka Kultury w Czerminie.

Zakres operacji:

– zakup mebli ze stali nierdzewnej

– zakup sprzętu AGD

– zakup naczyń kuchennych

– zakup akcesoriów stołowych

– zakup sztućców

– zakup sprzętu kuchennego

– zakup szafy do przechowywania sprzętu kuchennego

Praca świadczona nieodpłatnie polegająca na:

– zamówienie wyposażenia

– przywóz i rozładunek zakupionego wyposażenia

– prace montażowe zakupionego wyposażenia

– przygotowanie zakupionego wyposażenia do użytku

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 10.04.2013r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 19.11.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 25.02.2014r.

Wartość projektu: 33 025,23 zł. 

Kwota dofinansowania: 21 600,00 zł. 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

fot1

fot2

fot3

fot4

fot5

fot6

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.