ba1

Wnioskodawca:  Gmina Czermin 2010r.

Tytuł projektu:  „Zakup wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich  w miejscowości Skrzypnia i Psienie Ostrów”

Cel projektu:

„Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez doposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Skrzypnia i Psienie Ostrów”

Zakres operacji:
– zakup zastawy stołowej i naczyń kuchennych do świetlicy w Skrzypni i Psieniu Ostrów
– zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Skrzypni
– zakup mebli i obrusów do świetlicy w Psieniu Ostrów
– zakup sprzętu kuchennego(lodówka, kuchenka gazowa, mikrofala) do świetlicy w Skrzypni i Psieniu Ostrów

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 30.03.2010r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 17.05.2011r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.06.2011r.

Wartość projektu: 31 144,88 zł

Kwota dofinansowania: 18 042,99 zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA PSIENIE OSTRÓW

czer01

czer02

czer03

czer04

 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA SKRZYPNIA

czer05a

czer06a

czer07a

czer08a

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.