ba1

Wnioskodawca:  Ośrodek Kultury w Żegocinie 2009r.

Tytuł projektu:    „Obchody 600-lecia Żegocina

Cel projektu:

Poprawa życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi poprzez zachowanie specyfiki obszarów wiejskich, a także wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich

Zakres operacji:

 • Wydanie książki promocyjnej w ilości 300szt.
 • Wydanie kartki okolicznościowej ilości 2000szt.
 • Wydanie płyty promocyjnej w ilości 800szt.
 • Organizacja imprezy kulturalnej: 600-lecie Żegocina-

w tym:

 • wyżywienie dla 400 osób
 • fotografowanie i videofilmowanie
 • wykonanie, poświęcenie obelisku i płyty pamiątkowej,
 • wypożyczenie namiotu,
 • zabezpieczenie imprezy- ochrona
 • występ orkiestry dętej i zespołu muzycznego.

W ramach projektu wykonano pracę własną mieszkańców wsi- świadczoną nieodpłatnie,                                   

w tym:

 • przygotowanie posiłków

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 06.07.2010r. 

Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.07.2010r.

Wartość projektu: 30 176,87zł 

Kwota dofinansowania: 17 500,00zł 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

zeg1

zeg2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.