Organizacja imprez sportowych 2014

ba0

Wnioskodawca:  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu gminy Czermin „Trzy do Zera”

Tytuł projektu: Organizacja imprez sportowych, szkoleń i warsztatów w celu promocji zdrowego trybu życia na terenie LGD „Wspólnie dla Przyszłości”

Cel projektu: celem projektu była poprawa zdrowia i promocja aktywnego trybu życia poprzez imprezy i zajęcia sportowe  na terenie LGD „Wspólnie dla Przyszłości 

Zakres operacji:

Organizacja:

-Zajęć z aquaerobiku z instruktorem dla 448 osób

-Turnieju Wsi

-Szkolenia i warsztaty z techniki gry w piłkę nożną (22h)

-Turnieju piłki siatkowej  im. Dariusza Pańczaka

– 4 Turnieje piłki nożnej

-Turnieju piłki siatkowej

-Spływu kajakowego

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2013r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 06.12.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 30.09.2013r.

Wartość projektu: 31 403,70zł 

Kwota dofinansowania: 24 791,32zł 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

sto01

sto02

sto03

sto04

sto05

sto06

sto07

sto08

sto09

sto10

sto11

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.