Organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych

ba0

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”

Tytuł projektu: Organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości”

Cel projektu: Celem projektu jest promocja zdrowego trybu życia  na terenie LGD  „Wspólnie dla Przyszłości” poprzez organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.

Zakres operacji:  

Zadania realizowane w projekcie:

Zajęcia z aerobicu z instruktorem- 16 szkoleń dla 30osób każdorazowo

Zajęcia z Nordic Walking z instruktorem -13 zajęć

Turniej wsi dla 12 miejscowości Gminy Czermin

Dwa spływy kajakowe dla 30 osób każdy

Turniej piłki siatkowej im. Dariusza Pańczaka

szkolenie i warsztaty z techniki gry w piłkę nożną – 26h dla 22 osób.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 02.12.2013r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 29.09.2014r.

Wartość projektu: 10 021,56zł

Kwota dofinansowania: 7 998,50zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

cze1

cze2

cze3

cze4

cze5

cze6

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007-2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.