ba1

Wnioskodawca:  Gmina Czermin 2009r.

Tytuł projektu:  „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieruchy

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku świetlicy, miejsca spotkań, zebrań i imprez kulturalnych dla lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców, pobudzenia ich aktywności społecznej oraz odbudowę tożsamości i integralności wsi. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zakres operacji:

  • Roboty remontowe
  • Stolarka okienna
  • Stolarka drzwiowa
  •  Izolacja budynku
  •  Nawierzchnia z kostki
  •  oboty elektryczne

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 17.08.2010r.

Realizacja projektu została zakończona 29.12.2010 roku.

Wartość projektu: 30 700,71zł

Kwota dofinansowania: 17 200,00zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

pie1

pie2

pie3

pie4

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.