ba1

Wnioskodawca:   Ochotnicza Straż Pożarna w Pieruszycach 2009r.

Tytuł projektu:  „Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz kultywowanie miejscowych tradycji w miejscowości Strzydzew, Łęg i Pieruszyce

Cel projektu:

Poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizacje imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz kultywowanie miejscowych tradycji poprzez zakup historycznych mundurów strażackich

Zakres operacji:
-zakup namiotu halowego o wymiarach 10 x 10 m
-zakup mundurów strażackich w ilości 8 szt.

Ponadto zrealizowano 10 imprez plenerowych:
-Dzień Dziecka w Łęgu,
-Dożynki Wiejskie w Pieruszycach,
-Rozpoczęcie rozgrywek wiosennych A klasy w piłce nożnej w Pieruszycach,
-Dzień Strażaka w Pieruszycach,
-Dzień Matki w Łęgu,
-Dzień Dziecka w Pieruszycach,
-Zawody Sportowo – Pożarnicze w Strzydzewie,
-Dzień Ojca w Łęgu,
Rozpoczęcie rozgrywek jesiennych A klasy w piłce nożnej w Pieruszycach,
-Zakończenie rozgrywek jesiennych A klasy w piłce nożnej w Pieruszycach.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 17.08.2010r.

Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2011 roku.

Wartość projektu: 35 683,55 zł

Kwota dofinansowania: 17 500,00zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

 pieru1

pieru2

pieru3

pieru4

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.