ba1

Wnioskodawca:  Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie 2009r.

Tytuł projektu:  „Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej na miejsce rekreacyjne i biwakowe”

Cel projektu:

Poprawa życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  mieszkańców wsi poprzez zachowanie specyfiki obszarów wiejskich, a także wzrost atrakcyjności  obszarów wiejskich

Wartość projektu: 26 006,25zł

Kwota dofinansowania: 17 980,00zł

Zakres operacji:

W ramach projektu wykonano prace porządkowe przy stawie wiejskim, polegające na oczyszczeniu  stawu z roślinności przybrzeżnej i uprofilowaniu i utwardzeniu skarp za pomocą kamienia polnego. Zagospodarowano teren przy stawie na cele rekreacyjne.

Na ten cel zakupiono:

  • trawę w ilości 20kg.
  • sadzonki iglaków, kwiatów i krzewów ozdobnych w ilości 150szt.
  • ławeczki w ilości 10szt.
  • barierki ochronne 5 szt.
  • gril ogrodowy
  • utwardzono teren przy stawie i sali wiejskiej.

W ramach projektu wykonano pracę własną mieszkańców wsi- świadczoną nieodpłatnie, w tym:

  • sadzenie roślinności w ilości 25godz.
  • zamontowanie barierek ochronnych i ławek w ilości 20godz.

Prace pielęgnacyjne w ilości 40 godz. 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 30.07.2010r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.06.2011r.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

st1

st2

st3

st4

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.