ba1

Wnioskodawca:  Ochotnicza Straż Pożarna w Wieczynie 2010r

Tytuł projektu:  „Budowa miejsca rekreacyjno-biwakowego w Wieczynie szansą na integrację mieszkańców wsi”

Cel projektu:

Celem realizacji projektu będzie poprawa działalności turystyczno-rekreacyjnej dla mieszkańców wsi oraz zwiększenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie działania LGD „Wspólnie dla Przyszłości”. Działanie będzie wpływać na  poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Realizacja projektu umożliwi rozwój obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Zakres operacji:

W ramach projektu utworzono miejsce rekreacyjno- biwakowe dla mieszkańców LGD jako bazę turystyczno- wypoczynkowo- biwakową, wykonano:

  • altankę rekreacyjną o powierzchni 36m2,
  • ogrodzenie w ilości 80mb,
  • utwardzenie terenu z kostki brukowej o powierzchni 36m2

W ramach projektu wykonano pracę własną mieszkańców wsi- świadczoną nieodpłatnie – w tym:

  • Równanie terenu pod altanę i wybieranie ziemi w ilości 14godz.
  • Kopanie dziur i zalewanie słupków do siatki w ilości 23godz
  • Zakładanie i naciąganie siatki ilości 12godz.
  • Konserwacja elementów altany ilości 5godz.
  • Przybijanie boazerii na dachu ilości 20godz.
  • Zakładanie papy nawierzchniowej na dachu ilości 16godz.
  • Zakładanie gontu bitumicznego ilości 25godz

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 30.03.2010r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 13.04.2011r. w Poznaniu

Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.07.2011r.

Wartość projektu: 23 398,31zł

Kwota dofinansowania: 16 250,00zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

wieczyn1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.