Pożegnanie wakacji z rycerzem Tumlinem

Pożegnanie wakacji z rycerzem Tumlinem

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Św. Tekli w Dobrzycy Tytuł projektu: „Pożegnanie wakacji z rycerzem Tumlinem"
Cykl imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminne w Dobrzycy

Cykl imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminne w Dobrzycy

Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy Tytuł projektu: „Cykl imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy”  
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw  w Dobrzycy 2014

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Dobrzycy 2014

Wnioskodawca: Stowarzyszenie św. Tekli w Dobrzycy  Tytuł projektu: „ Budowa ogólnodostępnego placu zabaw  w Dobrzycy przy ul. Szkolnej 4”
Budowa ogródka rekreacyjnego 2014

Budowa ogródka rekreacyjnego 2014

Wnioskodaw: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Wsi Polskie Olędry Tytuł projektu: „ Budowa ogródka rekreacyjnego w miejscowości Polskie Olędry” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.
Wyposażenie sal wiejskich w Dobrzycy 2014

Wyposażenie sal wiejskich w Dobrzycy 2014

Wnioskodawca: Gmina  Dobrzyca  Tytuł projektu: „ Wyposażenie sal wiejskich w Dobrzycy, Koźmińcu, Karminku i Sośniczce”
Cykl imprez kulturalnych2 2014

Cykl imprez kulturalnych2 2014

Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy  Tytuł projektu: „ Cykl imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy”  Cel projektu : Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.
Cykl imprez kulturalnych 2014

Cykl imprez kulturalnych 2014

Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy  Tytuł projektu: „ Cykl imprez kulturalnych, rekeacyjnych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy”
GCK2010

GCK2010

Wnioskodawca:   Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy Tytuł projektu:   „Zakup doposażenia oraz wymiana drzwi i okien Sali Wiejskiej w Dobrzycy”
DKD2010

DKD2010

Wnioskodawca:   Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy 2010r. Tytuł projektu:   „Cykl imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez GOK w Dobrzycy.”
KoźminiecSala

KoźminiecSala

Wnioskodawca:   Gmina Dobrzyca 2010r. Tytuł projektu:   „Remont Sali wiejskiej w Koźmińcu”
FabianówSala

FabianówSala

Wnioskodawca :  Gmina Dobrzyca 2009r.   Tytuł projektu:   „Remont świetlicy wiejskiej w Fabianowie obejmujący zaplecze kuchenne”
DobrzycaZwiązek

DobrzycaZwiązek

Wnioskodawca:   Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. 2009r. Tytuł projektu:   „Organizacja tradycyjnego spotkania wigilijnego ”
DobrzycaDKD

DobrzycaDKD

Wnioskodawca:   Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy.   2009r. Tytuł projektu:   „Cykl imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy. ”
DobrzycaBractwo

DobrzycaBractwo

Wnioskodawca :   Bractwo Strzeleckie p.w. św. Tekli w Dobrzycy. 2009r. Tytuł projektu:   „Zakup wyposażenia Bractwa Strzeleckiego p.w. Św. Tekli w Dobrzycy w celu przywrócenia tradycji historycznej”

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.