ba0

Wnioskodawca:  Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy.  2009r.

Tytuł projektu:  „Cykl imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości życia  na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich

Wartość projektu: 42 838,68zł

Kwota dofinansowania: 24 000,00zł

Zakres operacji:
Organizacja następujących imprez:

– III Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych

– III otwarty Turniej Tańca „Tańczyć każdy może”

-Festyn majowy

-III Ogólnopolski Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Vocaliada” Dobrzyca 2010.

-III spotkania śpiewających krasnali-Przegląd piosenki dla przedszkolaków

-Festyn integracyjny

Dożynki Gminne

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 05.10.2010r

Realizacja projektu została zakończona 31.10.2010r 

Dokumentacja zdjęciowa

Festyn Integracyjny

DKDobrzyca1

DKDobrzyca2

 

III Gminne Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży

DKDobrzyca3


III Otwarty Turniej Tańca o puchar Wójta Gminy Dobrzyca „Tańczyć każdy może”

DKDobrzyca4

 

III Spotkania Śpiewających Krasnali

DKDobrzyca5

 

III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o puchar Wójta Gminy Dobrzyca „VOCALIADA” ‘2010

DKDobrzyca6

DKDobrzyca7

 

Dożynki Gminne.

DKDobrzyca8

DKDobrzyca9

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013


 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.