ba0

Wnioskodawca:  Gmina Dobrzyca 2010r.

Tytuł projektu:  „Remont Sali wiejskiej w Koźmińcu”

Cel projektu:

Celem remontu sali wiejskiej w Koźmińcu jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie  potrzeb  społecznych i kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających  integracji i rozwoju aktywności społeczności lokalnej.

Dzięki wyremontowaniu sali poprawi się jej estetyka a tym samym wzrośnie atrakcyjność sali, co przyczyni się do wzrostu liczby organizowanych imprez kulturalnych oraz rozwoju aktywności społecznej

Zakres operacji:


Remont polegający na wymianie warstw posadzek, uzupełnienie tynków ścian i sufitów, wymalowanie całości ścian i sufitów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wartość projektu: 33 224,83zł

Kwota dofinansowania: 19 063,42zł

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 31.03.2010r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 09.03.2011r.

Realizacja projektu została zakończona 14.06.2011r.

Dokumentacja zdjęciowa

Fab1

Fab2

Fab3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.