Gminnym Centrum Kultury w Tomicach 2014

ba0

Wnioskodawca: Gmina Gizałki 

Tytuł projektu: Przebudowa terenu postojowego przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach  

Cel projektu: Zwiększenie oferty kulturalnej sprzyjającej integracji i aktywności mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiekcie Gminnego Centrum Kultury. 

Zakres operacji:

Roboty ziemne:

a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm pod warstwy konstrukcyjne terenu postojowego wraz z zagęszczeniem podłoża na powierzchni 363,8 m2,

b) zasypanie zbiornika bezodpływowego o pojemności 9 m3.

Roboty nawierzchniowe:

a) podbudowa z kruszywa naturalnego o łącznej grubości 12 cm na powierzchni 363,8 m2,

b) okrawężnikowanie powierzchni placu obrzeżami betonowymi o wym. 30×8 cm – 96 m,

c) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pow. 363,8 m2,

d) ułożenie geowłókniny pod opaskę i wykonanie nawierzchni z otoczaków kamiennych na pow. 12,6 m2,

e) regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 15.11.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 31.12.2013r.

Wartość projektu: 36 643,02zł 

Kwota dofinansowania: 20 853,11zł 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

gi01

gi02

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.