MP OSP Kolonia Ostrowska – Świerczyna 2013

ba0

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Kolonia Ostrowska – Świerczyna

Tytuł projektu: Remont posadzki w świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kolonia Ostrowska – Świerczyna

Cel projektu: Poprawa jakości życia na obszarze miejscowości Kolonia Ostrowska – Świerczyna poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz promowanie obszaru wsi. Pozwolenie na realizację projektów z zakresu kultywowania tradycji kultury wsi polskiej.

Wartość projektu: 41 593,61 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00

Zakres operacji: Zakres remontu posadzki w świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kolonia Ostrowska – Świerczyna polegał na wykonaniu następujących prace: 

– rozebranie starej podłogi drewnianej

– przygotowanie podłoża z piasku pod warstwy konstrukcyjne podłogi

– wykonanie podkładu betonowego

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

– ułożenie płyt styropianowych

– wykonanie posadzki betonowej wraz z zbrojeniem siatką stalową

– ułożenie płytek ceramicznych

– wykonanie cokolików.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r. 

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 20.02.2013r. 

Realizacja projektu została zakończona w dniu 23.07.2013r. 

 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

osp1

osp2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.