ba0

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Ruda Wieczyńska

 

Tytuł projektu: Remont sanitariatów świetlicy wiejskiej w budynku OSP Ruda Wieczyńska

 

Cel projektu: Wzrost jakości życia mieszkańców dzięki poprawie stanu infrastruktury sanitarnej, stanowiącej integralną część świetlicy wiejskiej, na poczet organizacji imprez kulturalnych aktywizujących społeczeństwo do działań.

Wartość projektu: 34 990,35 zł 

Kwota dofinansowania: 24 723,94 zł 

Zakres operacji:

W ramach operacji wykonano następujące prace:

– roboty rozbiórkowe polegające na demontażu starych  zniszczonych podłóg, okładzin ściennych oraz armatury sanitarnej

– roboty betonowe obejmujące wykonanie warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych dla nowych posadzek  wraz ułożeniem płytek posadzkowych,

– roboty murarskie polegające na wykonaniu ścianek działowych, położeniu okładzin ściennych /płytki ceramiczne/ oraz wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej

roboty instalacyjne obejmujące wymianę rurociągów kanalizacyjnych, rurociągów wodociągowych, montaż nowej armatury sanitarnej oraz wykonanie wentylacji i instalacji elektrycznej

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r. 

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 15.03.2013r. 

Realizacja projektu została zakończona w dniu 20.08.2013r. 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

to2

to1

to3

to4

to5

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.