Remont placu zabaw we Wronowie 2014

ba0

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna we Wronowie 

Tytuł projektu: „ Zagospodarowanie obiektu malej infrastruktury rekreacyjnej- Remont wraz z modernizacją placu zabaw we Wronowie.  

Cel projektu: Poprawa jakości życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi Wronów. Remont wraz z modernizacją placu zabaw wpłynie na rozwój ogólno – ruchowy najmłodszych mieszkańców wsi Wronów. Przedsięwzięcie będzie doposażeniem istniejącej infrastruktury społecznej, jaka jest świetlica wiejska.  

Zakres operacji:  

W ramach operacji wykonano następujące czynności:

1.Roboty ziemne pod urządzenie zabawowe

2. Montaż 4 kompletnych zestawów zabawowych tj. 

Zestaw zabawowy (elementy składowe zestawu: wieże z dachem dwuspadowym 2 szt, zjeżdżalnia metalowa 2 szt., przeplotnia linowa , drabina szczeblowa, trap z podestami schodowymi, pomost ruchomy, trap łukowy z liną, wejście wspinaczkowe, tunel przejściowy, —Huśtawka podwójna,

-Huśtawka wagowa na sprężynie

-Bujak na sprężynie

3. Montaż 2 szt. ławek

Montaż kosza na śmieci

Montaż regulaminu korzystania z placu zabaw

Montaż ogrodzenia- o łącznej długości 71m.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 06.13.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 27.11.2013r.

Wartość projektu: 29 866,05zł

Kwota dofinansowania: 23 892,84zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

wro1

wro2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.