Remont sufitu OSP Szymanowice 2014

ba0

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Szymanowicach 

Tytuł projektu: „Remont sufitu w świetlicy wiejskiej  w budynku OSP Szymanowice.  

Cel projektu: Poprawa jakości życia w miejscowości Szymanowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz kulturalnych. Umożliwienie mieszkańcom organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych oraz aktywizujących społeczeństwo do działań. 

Zakres operacji:  

  1. W ramach operacji wykonano następujące czynności:
  2. Zdemontowano istniejące oprawy oświetleniowe,
  3. Zdementowano istniejący sufit wykonany z płyt pilśniowych
  4. Założono nowy sufit z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym
  5. Zamontowano izolację paroizolacyjną.
  6. Docieplono sufit wełną mineralną
  7. Pomalowano sufit
  8. Zamontowano wywiewniki dachowe
  9. Zamontowano nawiewniki okienne
  10. Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 06.13.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 13.08.2013r.

Wartość projektu: 37 302,77zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

szym1

szym2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.