Budowa placu zabaw Gołuchów ul. Żeromskiego 2014

ba0

Wnioskodawca: Goluchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie 

Tytuł projektu: „ Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów ul. Żeromskiego  

Cel projektu: Stworzenie najmłodszym mieszkańcom Gołuchowa atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca spędzania wolnego czasu wolnego dla dzieci i ich rodziców, stworzenie warunków do rozwoju fizycznego dzieci, edukowanie przez zabawę, w tym poznawanie zasad współdziałania w grupie oraz odkrywanie własnych możliwości. Realizacja projektu będzie miała również znaczenie w wymiarze turystycznym.  Przyczyni się również do wzrostu jakości życia mieszkańców Gołuchowa. 

Zakres operacji:

Dostawa i montaż zestawu zabawowego złożonego z kilku elementów: wieże – 3 szt., trap – 3  szt. w tym ściana wspinaczkowa, trap, przeplotnia, pomosty 3 szt. w tym pomost pochyły, pomost ruchomy, pomost z belką ruchomą, rura strażacka, ślizgi 2 szt.;

– dostawa i montaż huśtawki ważki;

– dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej;

– dostawa i montaż bujaka podwójnego np. pieski;

– dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. auto;

– dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. konik;

– dostawa i montaż ławki bez oparcia – 2 szt.;

– dostawa i montaż kosza na śmieci – 2 szt.

– wykonanie stref bezpieczeństwa

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 13.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 04.03.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 19.08.2013r.r.

Wartość projektu: 36 241,95zł

Kwota dofinansowania: 23 572,00zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

zeromskiego1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.