ba0

Wnioskodawca: Goluchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie 

Tytuł projektu: „ Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy  

Cel projektu: Stworzenie najmłodszym mieszkańcom Kars atrakcyjnego miejsca zabaw  oraz spędzania wolnego czasu a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego. Dla rodziców będzie to okazja do integracji społecznej  mieszkańców wsi. Poprzez realizację projektu powstanie w miejscowości infrastruktura rekreacyjno-turystyczna, co przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców turystów przybywających na obszar LGD 

Zakres operacji:

Dostawa i montaż zestawu zabawowego złożonego z kilku elementów (wieże – 2 szt., trap – 2 szt. w tym trap ściana wspinaczkowa, trap koci grzbiet, pomost ruchomy, przeplotnia drewniana, ścianka wspinaczkowa, lina do wspinania, ślizgi – 2 szt.)

– dostawa i montaż huśtawki ważki;

– dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej z drabinką;

– dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. motorek;

– dostawa i montaż bujaka czteroosobowego np. koniczynka;

– dostawa i montaż ławki bez oparcia – 2 szt.;

– dostawa i montaż kosza naśmieci – 2 szt.

– wykonanie stref bezpieczeństwa

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 13.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 04.03.2013r.r.

Realizacja projektu została zakończona 19.08.2013r.r.

Wartość projektu: 35 314,53zł

Kwota dofinansowania: 22 968,80zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

zd1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.