Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka

ba0

Wnioskodawca: Gmina Gołuchów

Tytuł projektu: „Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka”  

Cel projektu: celem operacji jest stworzenie mieszkańcom Pleszówki, szczególnie grupie najmłodszych z nich, atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to rozwoju fizycznego i społecznego. Dla ich rodziców z kolei będzie to okazja do integracji społecznej mieszkańców wsi. Poprzez realizację projektu powstanie w miejscowości infrastruktura rekreacyjno- turystyczna, co przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców i turystów przebywających na obszarze LGD.

Zakres operacji:  

  1. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw  w miejscowości Pleszówka

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 24.09.2013r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 18.09.2014r.

Wartość projektu: 10 426,71zł

Kwota dofinansowania: 6 781,60zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ple1

ple2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007-2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.