Budowa placu zabaw w miejscowości Wszołów 2014

ba0

Wnioskodawca: Gmina Gołuchów 

Tytuł projektu: „ Budowa placu zabaw w miejscowości Wszołów  

Cel projektu: Stworzenie  w miejscowości Wszołów atrakcyjnego miejsca  spędzania wolnego czasu dla dzieci, oraz miejsca integracji społeczności wiejskiej. Ponadto operacja przyczyni się   do rozszerzania infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej. 

Zakres operacji:

Dostawa i montaż zestawu zabawowego złożonego z kilku elementów (domek 1szt, podesty – 2 szt., trap przeplotnia-2 szt., trap ściana wspinaczkowa- 1 szt., ślizg 1 szt., przeplotnia linowa1szt.

drabinka pozioma 1 szt, zestaw do gry w kółko i krzyżyk, przeplotnia drewniana, ścianka wspinaczkowa, lina do wspinania, ślizgi – 2 szt.)

– dostawa i montaż huśtawki ważki;

– dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej;

– dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. motorek;

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni  w gruncie kat. II-IV- 25 cm głębokości koryta.

– dostawa i montaż ławki bez oparcia

– dostawa i montaż kosza na śmieci

– wypełnienie piaskiem stref upadku

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 13.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 05.02.2013r.r.

Realizacja projektu została zakończona 19.08.2013r.r.

Wartość projektu: 24 532,53zł

Kwota dofinansowania: 15 956,00zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

wszo01

wszo02

wszo03

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.