ba0

Wnioskodawca:  Ochotnicza Straż Pożarna  Kościelna Wieś 2009r.

Tytuł projektu:  „Zakup mundurów, strojów oraz instrumentów muzycznych dla orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej w miejscowości Jedlec. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do:

  1.  Poprawy warunków i standardów życia mieszkańców Jedlca
  2.  Podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem turystyczno- wypoczynkowym
  3.  Rozwoju tożsamości społeczności lokalnej i zachowania dziedzictwa kulturowego tych terenów.

Zakres operacji:

-Zakup strojów i mundurów dla orkiestry dętej, w tym marynarki, spodnie, spódnice, czapka rogatywka, kapelusz damski, kapelusz OSP.

-Zakup dętych instrumentów muzycznych: Klarnet, Flet poprzeczny, Puzon, Trąbka, Tenorhorn Eastman ETH-d501, Baryton Easman EBAd-501

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r  

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 05.11.2010r. 

Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.06.2011r.

Wartość projektu: 33 594,31zł 

Kwota dofinansowania: 22 680,00zł 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

kw1

kw2

kw3

kw4

kw5

kw6

kw7

kw8

kw9

kw10

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.