ba0

Wnioskodawca: Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów  

Tytuł projektu: „Wyposażenie czytelni internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów”

Cel projektu: Projekt ma na celu zapewnienie szerokiej grupie użytkowników szybkiego, powszechnego, bezpłatnego i łatwego dostępu do zasobów edukacyjnych i Internetu, poprzez wyposażenie czytelni internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów

Zakres operacji:

Urządzenie czytelni internetowej w Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów poprzez:

1. Zakup zestawów komputerowych – 8 szt.

2. Zakup zasilaczy awaryjnych UPS – 8 szt.

3. Zakup monitorów – 8 szt.

4. Zakup programów Microsoft Office 2010 – 8 szt.

5. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.

6. Zakup programów antywirusowych – 8 szt.

7. Instalacja zakupionego sprzętu i oprogramowania 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 19.07.2012r. 

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 05.02.2013

Realizacja projektu została zakończona w dniu 28.06.2013r.

Wartość projektu: 36 568,43 

Kwota dofinansowania: 23 933,93

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

biblio1

biblio2

biblio3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.