Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie

Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie

Wnioskodawca: Gmina Pleszew Tytuł projektu: „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”
Urządzenie placu zabaw  przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Wnioskodawca: Gmina Pleszew Tytuł projektu: „Urządzenie placu zabaw  przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie”
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna

Wnioskodawca: Gmina Pleszew Tytuł projektu: „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna”
Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie

Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie

Wnioskodawca: Gmina Pleszew Tytuł projektu: „Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie”
Urządzenie placu zabaw  w miejscowości Grodzisko

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko

Wnioskodawca: Gmina Pleszew Tytuł projektu: „Urządzenie placu zabaw  w miejscowości Grodzisko”
Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie

Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie

Wnioskodawca: Gmina Pleszew Tytuł projektu: „ Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie”
Organizacja cyklu szkoleń 2014

Organizacja cyklu szkoleń 2014

Wnioskodawca: Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego   Tytuł projektu: Organizacja cyklu szkoleń i warsztatów mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej na obszarze działania LGD Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości"
Doposażenie placu zabaw  Zielona Łąka 2014

Doposażenie placu zabaw Zielona Łąka 2014

Wnioskodawca: Niepubliczne Przedszkole „Zielona Łączka” Agnieszka Sieradzka   Tytuł projektu: „ Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielona Łąka- rozwijanie aktywności społeczności lokalnej. ”
Muzeum2

Muzeum2

Wnioskodawca:   Muzeum Regionalne w Pleszewie 2010r.   Tytuł projektu:   Promocja i rozwój lokalnej aktywności, w tym promocja lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego.
D.K.Pleszew2

D.K.Pleszew2

Wnioskodawca:   Dom Kultury w Pleszewie 2010r. Tytuł projektu:   „Zakup krzeseł i stołów jako wyposażenia dla świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Pleszew”.
Ś.D.S w Pleszewie

Ś.D.S w Pleszewie

Wnioskodawca:   Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie 2009r.   Tytuł projektu:   „Podnoszenie kompetencji i świadomości społeczności ziemi pleszewskiej”.
Muzeum

Muzeum

Wnioskodawca:   Muzeum Regionalne w Pleszewie 2009r. Tytuł projektu:   „ Promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Pleszewa”
G.K.Pleszew2

G.K.Pleszew2

Wnioskodawca:   Dom Kultury w Pleszewie 2009r.   Tytuł projektu:   „Kultywowanie tradycji, obrzędów, zwyczajów pleszewskiej wsi. ”
D.K.Pleszew

D.K.Pleszew

Wnioskodawca: Dom Kultury w Pleszewie 2009r.   Tytuł projektu: „Kultywowanie tradycji, obrzędów, zwyczajów pleszewskiej wsi. ”

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.