ba1

Wnioskodawca: Dom Kultury w Pleszewie 2009r. 

Tytuł projektu: „Kultywowanie tradycji, obrzędów, zwyczajów pleszewskiej wsi.

Cel projektu:

Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez m.in. promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów i zwyczajów. Zachowanie i zabezpieczenie cennego lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę i zapisanie ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości zwyczajów czy obrzędów i innych – gromadzenie danych.  Podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania poprzez coraz większe zaspokajanie rosnących potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi oraz animowanie lokalnej społeczności i zachęcanie jej do aktywnego udziału w realizacji operacji rekomendowanych w ramach przedsięwzięcia.

Wartość projektu: 24 732,26zł

Kwota dofinansowania: 18 335,27zł

Zakres operacji:

Projekt łączy w sobie imprezy o charakterze otwartym, ogólnodostępnym oraz konkursowym – skierowanym do określonych grup odbiorców. Na jego działania składają się imprezy takie jak np.: m.in.  szopka bożonarodzeniowa, widowiska jasełkowe,  jadło regionalne, gminny konkurs wypieku ciasta domowego, wielkanocne strojne jajo, tradycje stołu wielkanocnego, biesiada z KGW, festiwal wielkopolskiej pyry, konkurs kartki bożonarodzeniowej czy pokaz potraw wigilijnych.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 30.09.2011 

Realizacja projektu została zakończona w dniu 29.11.2011r.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

dkp1

dkp2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.