ba0

Wnioskodawca:  Dom Kultury w Pleszewie 2010r.

Tytuł projektu:  „Zakup krzeseł i stołów jako wyposażenia dla świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Pleszew”.

Cel projektu:

Celem operacji jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności mieszkańców wsi poprzez  stwarzanie warunków przeciwdziałających wykluczeniu na obszarze Lokalnej Grupy Dzialania. Podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich jakości życia społeczności lokalnej   poprzez m.in. coraz większe zaspokajanie  rosnących potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi, promocje lokalnej  twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Animowanie społeczności lokalnej i zachęcanie jej do aktywnego udziału w realizacji operacji  rekomendowanych w ramach przedsięwzięcia.”

Wartość projektu: 39650,59zł 

Kwota dofinansowania: 22565,00zł 

Zakres operacji:

  • Zakup krzeseł i stołów

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 31.03.2010r

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 23.02.2011r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 31.05.2011r.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

dkpleszew1

dkpleszew2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.