ba0

Wnioskodawca:  Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie 2009r. 

Tytuł projektu:  „Podnoszenie kompetencji i świadomości społeczności ziemi pleszewskiej”.

Cel projektu:

Podnoszenie kompetencji i świadomości mieszkańców Ziemi Pleszewskiej, poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”

Wartość projektu: 19 887,63zł

Kwota dofinansowania: 12 499,75zł

Zakres operacji:

Operacja-Projekt podnoszenia kompetencji i świadomości społeczności Ziemi Pleszewskiej realizowany został poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, dla mieszkańców (emerytów oraz rencistów, w tym dla osób niepełnosprawnych) z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.  W ramach Operacji zostały zrealizowane następujące 3 przedsięwzięcia i tak:

Pierwsze przedsięwzięcia – Kursy komputerowe.

Szkolenie umożliwiające osobom zainteresowanym opanowanie obsługi komputera i realizowanie na nim,                    przy wykorzystaniu urządzeń peryferyjnych, prostych zadań z zakresu:

– poznania programów WORD oraz EXCEL

–  posługiwania się Internetem i korzystania z zasobu zawartych tam informacji, w tym poszukiwanie pracy,

– prowadzenia korespondencji przez Internet,

– pisania pism oraz cv.

Drugie przedsięwzięcie – Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego i społecznego.

Szkolenie i warsztaty umożliwiające pozyskanie wiedzy i umiejętności samopomocy oraz pomocy w formie wolontariatu osobom tego potrzebującym. W ramach kursu jego uczestnicy zapoznani zostaną z:

– sposobami i skutkami samopomocy i pomocy osobom tego potrzebującym,

– metodami i ośrodkami profesjonalnej rehabilitacji ruchowej, terapii oraz pomocy medycznej i społecznej,

– poprawą lub utrzymywaniem na właściwym poziomie zdrowia psychicznego.

Trzecie przedsięwzięcie – Wydanie przewodnika dla osób starszych (w tym dla emerytów i rencistów).

Przewodnik, który zawiera m.in. mapy, plany, adresy, nazwy instytucji, numery telefonów, umożliwi osobom zainteresowanym pozyskanie w miarę szybkiej i kompetentnej informacji m.in. z zakresu:

– możliwości otrzymania skutecznej pomocy socjalnej, medycznej oraz z zakresu usług komunalnych i sprzętowych,

– otrzymania pracy dorywczej i okresowej,

– możliwości przyjemnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r

Realizacja projektu została zakończona w dniu 21.12.2010r.

dompomocy1

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

dompomocy2

dompomocy3

dompomocy4

dompomocy5

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.