Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie

ba0

Wnioskodawca: Gmina Pleszew

Tytuł projektu: „ Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie”  

 

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb sportowo- rekreacyjnych, w tym stworzenie godnych warunków do wypoczynku i spędzania wolnego czasu  poprzez  zastosowanie innowacyjnego wzorca odnowy wsi.

Zakres operacji: Roboty ziemne, Nawierzchnia z piasku, ogrodzenie, Wyposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy, 2 huśtawki  wahadłowe podwójne, hu stawka wagowa, huśtawka wagowa typ zwierzak, huśtawka Bocianie gniazdo, karuzela młynek, bujak, bujak kucyk, ławka z oparciem, kosz na śmieci. 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 12.04.2013r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 24.09.2013r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 29.08.2014r.

Wartość projektu: 75 632,70zł

Kwota dofinansowania: 46 551,23zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

PL1

PL2

PL3

PL4

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007-2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.