Mikroprzedsiębiorstwa

Eryk Mazurek zakup maszyny do produkcji kopert

Eryk Mazurek zakup maszyny do produkcji kopert

Wnioskodawca: Eryk Mazurek   Tytuł projektu: „Podwyższenie konkurencyjności i wzrost dochodu z działalności gospodarczej dzięki wprowadzeniu do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu poprzez zakup nowoczesnej maszyny do produkcji kopert bąbelkowych”.
Bielarz zakup nowoczesnej maszyny

Bielarz zakup nowoczesnej maszyny

Wnioskodawca : Mariusz Bielarz  Tytuł projektu: Podwyższenie konkurencyjności i wzrost dochodu  z pozarolniczej działalności gospodarczej dzięki poprawie jakości i zwiększeniu ilości usług świadczonych poprzez zakup nowoczesnej maszyny.