Eryk Mazurek zakup maszyny do produkcji kopert

ba0

Wnioskodawca: Eryk Mazurek 

Tytuł projektu: „Podwyższenie konkurencyjności i wzrost dochodu z działalności gospodarczej dzięki wprowadzeniu do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu poprzez zakup nowoczesnej maszyny do produkcji kopert bąbelkowych”.

 

Cel projektu: „Podwyższenie konkurencyjności i wzrost dochodu z działalności gospodarczej dzięki wprowadzeniu do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu, poprzez zakup nowoczesnej maszyny”

Całkowita wartość projektu: 295 200,00 zł

Kwota dofinansowania: 120 000,00 zł

Zakres operacji: 

W ramach realizacji operacji beneficjent zakupił maszynę do produkcji kopert z folią bąbelkową o mocy 30kw i wydajności  20-50 kopert na minutę. Poprzez realizację operacji powstał nowy produkt oferowany przez mikroprzedsiębiorstwo w postaci wielowymiarowych kopert z folią bąbelkową. W wyniku operacji na terenie działania LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” powstały 3 nowe miejsca pracy: Operator maszyn papierniczych oraz dwóch pakowaczy.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 23.05.2014r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 22.04.2014r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 22.04.2014r.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

maz1 maz2 maz3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.